Ar-Ge Harcamalarında İlave İndirim Hakkı Tanıyan 09/01/2023 tarih ve 6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10/01/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 10 Ocak 2023Ar-Ge Harcamalarında İlave İndirim Hakkı Tanıyan 09/01/2023 tarih ve 6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10/01/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Özet: 09/01/2023 tarih ve 6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli kriterleri taşıyan Ar-Ge harcamaları için tanınan ilave %50 indirim hakkı genişletilerek 2028 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıntılı açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

 

MADDE 1- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan ve aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisi, 31/12/2028 tarihine kadar, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.

c) Uluslararası destekli proje sayısı.

ç) Ar-Ge Merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

d) Tasarım Merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı.

e) Ar-Ge Merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

f) Tasarım Merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı.

g) Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı

 

MADDE 2- 1/8/2016 tarih ve 2016/9092 sayılı BKK yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 3- Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

.