Ar-Ge Bülteni - Dışarıda Geçirilen Sürelerin Teşviklere Konu Edilmesine ilişkin oran, 31.12.2023 tarihine kadar uzatılarak % 75'e yükseltilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 21 Temmuz 202217/10/2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/10/2021 tarihli ve 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin, 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından % 20 olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar % 50 olarak uygulanmasına karar verilmişti.

21.07.2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu oranın 31.12.2023 tarihine kadar % 75 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu karar ile Cumhurbaşkanı dışarıda geçirilen süre oranını, 5746 Sayılı Kanun ile belirlenen en yüksek sınır olan % 75’e yükseltmiştir.

Bültenimizde yer alan linkten ilgili karara ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220721-6.pdf