Anonim Ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25 Kasım 2023 Tarihli Ve 32380 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 28 Kasım 2023Anonim Ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25 Kasım 2023 Tarihli Ve 32380 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

25.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 332. ve 580. Maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış olup karar kapsamında,

Anonim Şirketler için;

        50 bin TL olarak öngörülen en az sermaye tutarı 250 bin TL’ye,

        Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlere 100 bin TL olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı, 500 bin TL’ye,

yükseltilmiştir.

Limited Şirketler için;

        10 bin TL olarak öngörülen en az sermaye tutarı 50 bin TL’ye,

yükseltilmiştir.

Söz konusu değişiklikler 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketler bakımından yürürlüğe girmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı ile T.C. Ticaret Bakanlığı’nın söz konusu hususa ilişkin duyurusuna bültenimiz ekinde yer verilmektedir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.