Amme Alacaklarının Tahsilinde Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 21 Temmuz 202221.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5801 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararınca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmiştir.