Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de (Sayı: 2021/16) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 14 Mart 202214.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/12 Sayılı “Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan değişiklikler bültenimizde özetlenmiştir.

Tebliğ ile 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

 MADDE 4

(1) 28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.

Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28/12/2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.

 

Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.