Almanya Stopaj İadesi Prosedüründe Yaşanan Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 08 Kasım 2023Almanya Stopaj İadesi Prosedüründe Yaşanan Değişiklik

 

Bültenimizde Almanya dışında mukim mükelleflerin Almanya’dan elde ettikleri temettü ve benzeri gelirler üzerinden ödemiş bulundukları stopaj vergilerinin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları çerçevesinde iadesine ilişkin yasal prosedür değişikliğinden bahsedilecektir.

 

I. Stopaj iade prosedüründe yaşanan değişiklik

 

Genel olarak Almanya dışında mukim mükellefler Almanya'dan temettü ve diğer ödemeler aldığında %26,375 oranında stopaj kesintisi olmaktadır. Ancak, ilgili ülkenin Almanya ile yürürlükte olan bir Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA) olması durumunda, iade başvurusunun zamanında yapılması (stopajın ödendiği yılın sonundan itibaren 4 yıl sonra) koşuluyla, ödenen stopaj en az %11,375 oranında indirilerek %15 veya daha düşük bir seviyeye indirilebilmektedir.

 

Önceden kağıt üzerinde yapılmakta olan iade başvurularının, 1 Temmuz 2023'ten itibaren Alman vergi makamlarına kayıtlı bir aracı tarafından (KPMG gibi) Federal Merkezi Vergi Dairesi'nin (“FMVD”) bu amaç için geliştirilen çevrimiçi portal (“BOP-Portal”) üzerinden elektronik olarak yapılması gerekmektedir.

 

Bazı iade başvurularının şirket sorumlularınca elektronik olarak iletilmediğini ve bazı yabancı varlık yönetimi şirketlerinin de iade taleplerini durdurduğunu fark ettiğinden, KPMG Almanya ofisimiz mükelleflerin Almanya'da iade taleplerini hızlı bir şekilde iletmelerini sağlamak için bir süreç başlatmış bulunmaktadır.

 

II. KPMG Almanya iade başvuru süreci

 

Yabancı başvuru sahibi veya danışmanı öncelikle i) Alınan ödeme (temettü ve benzeri) ve buna ilişkin ödenen stopaj da dahil olmak üzere, iadeyle ilgili tüm detayların bildirildiği formu ve ii) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış KPMG-Almanya adına verilecek vekaletnameyi doldurur.

 

Yukarıda bahsedilen belgelerin (form ve vekaletname) gerekli destekleyici dokümanlar (ör. vergi levhası, vergi mukimlik belgesi vb.) ile birlikte (eğer bunlar henüz elektronik olarak ibraz edilmemişse) KPMG Almanya’daki danışman ekibe e-posta yoluyla gönderir.

 

KPMG Almanya bu verileri BOP sistemine uygun bir forma girer ve FMVD’ye iletmeden önce, onay için başvuru sahibine gönderir. Başvuru sahibinin iletilecek verilerin doğruluğunu elektronik ortamda onaylaması gerekmektedir. Bu onay, başvuru sahibinin imzası yerine geçer.

 

Başvuru sahibi başvuruyu onayladıktan sonra KPMG Almanya verileri FMVD’ye iletir ve iletilen verileri incelemesi için derhal başvuru sahibine postayla gönderir. Başvuru sahibinin bir hata tespit etmesi durumunda düzeltme yapılması gerekmektedir.

 

FMVD iade bildirimini KPMG Almanya'ya gönderdiğinde, bildirimin doğruluğu kontrol edilir ve başvuru sahibine iletilir ve başvuru sahibi süreci tamamlar.

 

III. Önerimiz

 

Yıl sonunun yaklaştığını ve ÇVÖA kapsamında yapılacak iade başvuruları için 4 yıllık bir süre sınırı olduğunu göz önüne alarak; Almanya’dan stopaj iadesi alacak mükelleflerin ilgili başvuruları aracı kuruluşlar aracılığıyla ve çevrimiçi portal üzerinden yapmalarını önemle tavsiye ederiz.

 

KPMG Almanya aracılığı ile başvuru yapacak mükelleflerin gerekli tüm belgeleri en geç 1 Aralık 2023 Cuma gününe kadar temin etmeleri gerektiğini de hatırlatmak isteriz.

 

İade sürecinde destek almak için KPMG Almanya’daki vergi uzmanlarımıza doğrudan (APatzner@kpmg.com; JNagler@kpmg.com) veya KPMG Türkiye (TR-DLICT@kpmg.com.tr) aracılığı ile ulaşabilirsiniz.