ABD ve Türkiye Arasında Ülke Bazlı Raporların Değişimine İmkan Veren Anlaşma Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 14 Şubat 2022AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YETKİLİ MAKAMLARI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ YETKİLİ MAKAMLARI ARASINDA ÜLKE BAZLI RAPORLARIN DEĞİŞİMİNE İMKAN VEREN ANLAŞMANIN İMZA SÜREÇLERİ 24.11.2021 TARİHİNDE TAMALANMIŞTIR. SÖZ KONUSU ANLAŞMA 14.02.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 13.02.2022 tarihli ve 5191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ülke Bazlı Raporların otomatik değişimine imkan veren Yetkili Makam Anlaşması 17.11.2021 tarihinde Türkiye; 24.11.2021 tarihinde ise ABD tarafından imzalanmıştı. Yetkili Makam Anlaşmasının imzalanması sonrası anlaşmanın yürürlüğe girmesi için iç onay süreçlerin tamamlanması devam etmekteydi. Söz konusu anlaşma 14.02.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 13.02.2022 tarihli ve 5191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ile onaylanmıştır.  Söz konusu yetkili makam anlaşması yürürlüğe girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri; söz konusu anlaşma kapsamında Ülke Bazlı Raporları (CBCR) otomatik olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile paylaşacaktır. Böylelikle Türkiye’de faaliyet gösteren ve Amerika merkezli Çok Uluslu Gruplara ait Şirketlerin Türkiye Gelir İdaresi’ne ait ülke bazlı rapor beyanı yapmalarına gerek kalmamıştır.  Söz konusu Şirketler; her yılın Haziran ayında ülke bazlı rapor bildirimlerini yapmaya devam edeceklerdir. Anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi; Amerika merkezli Türk Şirketlerinin uyum yükümlüklerini azaltması bakımından önemli bir gelişmedir.

Anlaşmanın detaylarını aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Layout 1 (resmigazete.gov.tr)