AB Yeşil Mutabakatı’na Uyumu Teşvik Eden 8191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı:

Yayınlanma Tarihi: 01 Mart 2024AB Yeşil Mutabakatı’na Uyumu Teşvik Eden 8191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı: 

23.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 8191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum amacıyla şirketlerin ihtiyaç analizinin yapılmasına yönelik alacakları danışmanlık hizmeti giderlerinin, 5 yıl süreyle %50 oranında ve toplamda 10.000.000 TL’ye kadar destekleneceği bildirilmiştir.

Söz konusu ihracat desteği ile Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik odaklı dönüşümlerini gerçekleştirebilmeleri için farkındalık oluşturulması, mevcut durumun analiz edilmesi, iyileştirme için yol haritasının çizilmesi, ulusal ve uluslararası fonlara erişimin kolaylaştırılması ve Türk ihracatçıların uluslararası ticarette rekabet güçlerinin artırılması amaçlanmaktadır.