94 ve 95 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 202494 ve 95 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri Resmi Gazete'de Yayımlandı

30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan;

        Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 94) ile, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 1/1/2024 tarihi itibarıyla uygulanmak üzere tespit ve ilan edilmesi hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

        Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 95) ile; 1/1/2024 tarihinden itibaren konsolosluk harçları ile muvazzaf ve fahri konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve kanuna bağlı tarifelere uygulanacak emsal sayıların tespit edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğler bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.