81 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 25 Ağustos 202225.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 81 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne ilişkin açıklamalarımız bültenimizde özetlenmiştir.

Tebliğ ile emlak vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, hazine ve maliye bakanlığı ile çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca bu tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

2023 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösteren cetvel bülten ekinde yer almaktadır.