7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yayınlanma Tarihi: 16 Mart 20237440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

12/03/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yürürlüğe girmiştir. Kanunda yer alan yapılandırmaya ilişkin düzenlemeler aşağıda derlenmiştir.

Yapılandırma Kapsamına Giren Sosyal Güvenlik Kurumu Borçları

- 2022 Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup, 12/03/2023 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan 4(a), 4(b) ve 4(c) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçlarını Kanunda belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu borca ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası alacaklarının tamamı silinecektir.

- 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup, 12/03/2023 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezalarının, Kanunda belirtilen sürede ödenmesi halinde, borcun %50’si silinecek olup, borca ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası alacaklarının tamamı silinecektir.

- 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin borçların 12/03/2023 tarihinden önce tebliğ edildiği halde, bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan, yapılan tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları ve bu borca ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezasının Kanunda belirtilen süre içerisinde ödenmesi halinde, gecikme zammı ve gecikme cezası alacaklarının tamamı silinecektir.

- 4(b) BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olanların borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunmasına rağmen borçlarını yapılandırmış olup, ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor olması ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri şartıyla genel sağlık sigortasından yararlanacaklardır.

- 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup 12/03/2023 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan prim borçlarının 31/08/2023 tarihine kadar ödenmesi halinde, prim borçlarına ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezasının tamamı silinecektir.

Yapılandırma Şartları

1-) 31/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) SGK’ya başvuruda bulunulması,

2-) Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek tutarın ilk taksitini 30/06/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitleri (azami 48 taksit) ise aylık dönemler halinde ödemeleri şarttır.

3-) Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borçların peşin veya taksitler halinde ödenebilir.

İlgili yapılandırma uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak genelgede detaylı açıklanacaktır.

2023-05

KPMG SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ

İlgili Kanuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.