7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29 Temmuz 2023 tarihli ve 32263 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 31 Temmuz 2023Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14.Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29 Temmuz 2023 tarihli ve 32263 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla de uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu Karar ile Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının dönüşümünde 30/6/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar Kurumlar Vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na bülten ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla.