7343,7345,7346 ve 7347 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına İlişkin Açıklayıcı Bilgi Notları GİB Sitesinde Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 07 Temmuz 20237343,7345,7346 ve 7347 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına İlişkin Açıklayıcı Bilgi Notları GİB Sitesinde Yayımlanmıştır.

7 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7343,7345,7346 ve 7347 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına ilişkin açıklayıcı bilgi notları GİB sitesinde yayımlanmıştır.

Söz konusu bilgi notlarında yapılan açıklamalara aşağıda yer verilmektedir;

7343 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Açıklayıcı Bilgi Notu

193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat oranı belirleme yetkisi çerçevesinde, mezkur maddenin dördüncü fıkrası kapsamında tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden % 0 oranında tevkifat yapılmasına dair düzenlemede değişiklik yapılarak, yalnızca payları Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerine ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden yapılacak tevkifat oranı, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren iktisap edilecek hisse senetlerine uygulanmak üzere, % 0 olarak belirlenmektedir. Böylelikle, yapılan düzenleme ile Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketi payları için % 0 tevkifat uygulamasının devam etmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca, düzenleme gereği tevkifat oranı; diğer sermaye şirketlerinin düzenlemenin yürürlük tarihinden önce iktisap ettikleri kendi hisse senetlerine ilişkin olarak % 0, bu tarihten (7/7/2023) itibaren iktisap edilen kendi hisse senetleri için ise %15 olarak uygulanacaktır.

7345 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Açıklayıcı Bilgi Notu

6/7/2023 tarihli ve 7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “% 10” ibaresi “% 15” olarak değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı % 15 olarak tespit edilmiştir.

7346 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Açıklayıcı Bilgi Notu

Karar ile,

%18 olan genel katma değer vergisi oranı 10/7/2023 tarihinden itibaren %20, %8’e tabi olan mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yine bu tarihten itibaren %10 olarak belirlenmiştir.

Deterjan ve dezenfektanlar ile kağıt ürünleri gibi temizlik maddelerinin ithal ve teslimlerinde genel KDV oranı uygulanması öngörülmüştür.

7347 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Açıklayıcı Bilgi Notu

5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki şans oyunları vergisi oranlarının

o   spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 10,

o   at yarışlarında % 14 ve

o   diğer şans oyunlarında % 20

olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu bilgi notları bülten ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,