7162 Sayılı Kanun Çerçevesinde KDV Kanununa Geçici İstisnalar Eklendi

Yayınlanma Tarihi: 30 Ocak 2019Özet: Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7162 Sayılı Kanun 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Mezkûr Kanununun 6'ncı maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa tam istisna mahiyetinde aşağıdaki geçici 40 ıncı madde eklenmiştir.

Yeni düzenlemeye göre; 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına katılacak futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den müstesna tutulmuştur.

Başta; ulaştırma, otelcilik ve turizm olmak üzere birçok sektörü etkileyeceği tahmin edilen söz konusu düzenleme bugünden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bahse konu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları tam istisna kapsamında oluğundan bu işlemler nedeniyle yüklenilen KDV'nin tamamı, KDV Kanununun "İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim" başlığını taşıyan 32 nci maddesi çerçevesinde nakden veya mahsuben iade alınabilecektir.

 MADDE 6 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 40 – 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 32 nci madde hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı istisna ve iadenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

 
Ek- Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7162 Sayılı Kanun

Saygılarımızla,