6661 Sayılı Kanun'la Mali Tatil Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 25 Ocak 2016Özet: TBMM’de kabul edilen 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18'inci maddesiyle Mali Tatil ile ilgili bazı sürelerde değişiklik yapılmıştır.

Açıklamalar:

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile  getirilen düzenlemelerle 2007 yılından itibaren her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanmaktadır.

5604 Sayılı Kanun’un 1'inci maddesinin 6'ncı fıkrasına göre ''Mali Tatil''in sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktaydı. 6661 Sayılı Kanun'la 7 günlük süreler 5 güne düşürülmüştür.

5604 Sayılı Kanun’un  1'inci maddesinin 7'nci fıkrasına yapılan eklemeyle özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi ile ilgili olarak mali tatilin uygulanmayacağı hükmü getirilmiştir.

5604 Sayılı Kanun’un 1'inci maddesinin 8'inci fıkrasına göre beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmakta iken, yapılan değişiklikle  bu süre kısaltılmış beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzayacağı hüküm altına alınmıştır.

Değerlendirme ve Sonuç:

6661 Sayılı Kanun'la Mali Tatil uygulamasında değişiklikler yapılmış, mükellefe tanınan ek süreler azaltılmış ve bazı vergi türleri bakımından mali tatil uygulaması kaldırılmıştır. Mali tatil uygulamasının yapılacağı Temmuz ayında mükelleflerin yeni düzenlemelerle getirilen hükümleri dikkate almaları gerekecektir.