5873 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 27 Temmuz 202227.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5873 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellerin uygulamaya konulması hakkındaki 24/7/1996 tarihli ve 96/8438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Avlonya, Necef , Çengdu ve Türkistan'a ait ekte yer alan cetvellerin ilave edilmesine, anılan Kanunun 47 nci maddesi gereğince karar verilmiştir .