5746 Sayılı Kanun ve 4691 Sayılı Kanunlar Kapsamında Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Sürelerine İlişkin Oran Hakkında Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 18 Ekim 20217263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda %20 olarak belirlenen uzaktan çalışma sürelerine ilişkin oran, 17 Ekim 2021 tarihli 31631 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ar-Ge, Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde %50’ye artırılmış olup, 31.12.2022 tarihine kadar uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararında, Ar-Ge/ Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan personellerin gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma süresinin % 50’sini aşmamak kaydıyla personelin merkezler ve Bölge dışında geçirdikleri sürelerin de gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında değerlendirileceği hükmü yer almaktadır. Söz konusu uzaktan çalışma oranı 31.12.2022 tarihine kadar uygulanacağı ifadesi yer almaktadır.

Aşağıda, konuya ilişkin Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararını bulabilirsiniz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

“ Karar Sayısı: 4625

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, 4691 sayı1ı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde yirmi olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar yüzde elli olarak uygulanmasına, 4691 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanunun mezkur maddeleri gereğince karar verilmiştir.”.