55 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 26 Temmuz 202226.07.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlan 55 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler bültenimizde açıklanmıştır.

Belediye Gelirleri Kanununun elektrik ve havagazı tüketim vergisine ilişkin 39 uncu maddesi uyarınca elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tarafından doldurularak belediyeye verilecek beyannamenin şekil ve muhtevası tebliğ ekinde yer almaktadır.

Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, Ek-1’de yer alan beyanname örneğine uygun olarak tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye beyan etmek ve aynı süre içinde ödemekle yükümlüdürler.

Tebliğ yayımı tarihini takip eden ayın 1 inci gününde yürürlüğe girecektir.