459 Sıra No’lu Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 12 Şubat 2016Özet: 12.02.2016 tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 469 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeleri aracı finansal kurumlar kanalıyla yapma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Açıklamalar

469 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 459 Sıra No’lu VUK Tebliği’nin “4.2 Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) 6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin”

Yapılan düzenleme ile Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeleri aracı finansal kurumlar kanalıyla yapma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.

İlgili Tebliğ bülten ekimizde yer almaktadır.

Saygılarımızla,​

Ek- ​​​​​Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 469)