4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 09 Ağustos 20234 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

9/8/2023 tarihli ve 32274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğde, 7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasına istinaden, mücbir sebep hali 30/11/2023 tarihinde sona erecek olan; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere, anılan Kanun kapsamında 29 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru yapılabileceği, yapılandırılan tutarların ilk taksitinin 31 Mart 2024 tarihine kadar (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle 1 Nisan 2024 tarihine kadar) ödenmesi gerektiği yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ve açıklayıcı bilgi notuna bültenimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla.