32 Sayılı Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklik İle Dövizle Ödeme Yasağının Uygulanma Esasları Yeniden Düzenlendi

Yayınlanma Tarihi: 28 Şubat 202432 Sayılı Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklik İle Dövizle Ödeme Yasağının Uygulanma Esasları Yeniden Düzenlendi

28 Şubat 2024 Tarihli ve 32474 Sayılı Resmî Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024-32/69) yayımlandı.

Bilindiği üzere; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğin 8'inci Maddesinin 9'uncu Fıkrası kapsamında, Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilmekte iken, anılan Tebliğde 19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklikle, ödemelerin TL cinsinden yapılması ve kabul edilmesi zorunlu hale getirilmişti.(Bakanlık bir basın duyurusuyla bazı durumlara muafiyet getirmiş ancak, yasal dayanaktan yoksun bu duyuru, uygulamada mağduriyetlerin yaşanmasına engel olamamıştı)

28/02/2024 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2008-32/34 Sayılı Tebliğ'in  8'inci Maddesinin 9'uncu Fıkrasında değişiklik yapan 2024-32/69 sayılı Tebliğ ile;

·        19/4/2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 19/4/2022'nden önce dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklara ilişkin ödeme yükümlülükleri,

·        19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,

·        Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,

21.04.2022 tarihinden itibaren döviz cinsinden;

·        Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya Sektörel Dış Ticaret Şirketler ile İhracat Konsorsiyumu ve E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,

·        Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,

·        Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri ise

28.02.2024 tarihinden itibaren döviz cinsinden

yerine getirilebilecektir.

Söz konusu Tebliğ bültenimiz ekinde ilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.