32 Sayılı Karar’da Tanımlanan “Yetkili Müesseselere” İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 30 Ocak 2018Özet: Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 32 Sayılı Karar'da, yetkili müesseseler, Bakanlıkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler de yapabilen anonim şirketleri olarak tanımlanmıştır.​

Söz konusu Karar'da tanımlanan "yetkili müesseselere" ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi amacıyla 30.01.2018 tarihli ve 30317 Resmi Gazete'de, yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2018-32/45) yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğ ile birlikte 22.09.2006 tarihli ve 26297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32) yürürlükten kaldırılmıştır.

Açıklamalarımız:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda, Bakanlıkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler de yapabilen anonim şirketleri şeklinde tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda, Tebliğ ile yetkili müesseseler, "A grubu yetkili müessese" ve "B grubu yetkili müessese" olarak sınıflandırılmış ve her bir grubun faaliyet konusu ayrı ayrı belirlenmiştir.

Bununla birlikte, Tebliğ'in yürürlük tarihi itibariyle faaliyette bulunan yetkili müesseselerin, 01.01.2019 tarihine kadar A grubu ve B grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere Hazine Müsteşarlığı'na başvurmaları ve 01.07.2019 tarihine kadar Tebliğ ile belirlenen kuruluş şartlarını (Md. 6), başvuru kriterlerini (Md. 7) ve yetkili müessese faaliyet izni (Md. 9) şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda belirtilen süreler içerisinde başvurmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilecektir.

Ayrıca Müsteşarlığa yapılacak yeni başvurular için,

  • A grubu yetkili müessese kurmak üzere 1/3/2018 tarihinden itibaren,

  • B grubu yetkili müessese kurmak üzere 1/1/2019 tarihinden itibaren

başvuru yapılabilecek olup söz konusu tarihlerden önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.​

Ek- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/45)​

Saygılarımızla,