319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı güncellenerek yorum ve önerilere sunuldu

Yayınlanma Tarihi: 10 Ocak 2022319 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı güncellenerek Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yorum ve önerilere sunulmuştur.

319 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ taslağına aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/gelir/gvktebtaslak319_07012022.pdf