31.12.2021 itibarıyla nakdi sermaye faiz indirimi hesaplamasında kullanılacak oran

Yayınlanma Tarihi: 10 Ocak 2022Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendine göre, sermaye şirketleri, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili yasa maddesinde açıklanan şekilde yapılacak hesaplama sonucunda bulunacak tutarı, vergiye tabi kurum kazancından indirebileceklerdir.

İndirimin tutarının hesaplanması “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak yapılacaktır.

TCMB tarafından 2021 yılı için en son belirlenen “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı 31.12.2021 tarihi için %24,52 olarak açıklanmıştır.

TCMB 31.12.2021 tarihinde yayımlanan faiz oranına aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/K24NEG9DQ1s%3D/tr