3 Seri No'lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tartışma Taslağı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 25 Ekim 2017Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 24 Ekim 2017 tarihinde yeni bir Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ'in konusu, 18.11.2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ'in "6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü" başlıklı bölümüne istinaden yapılan değişikliklerden oluşmaktadır.

Açıklamalar

31 Ekim 2017 tarihine kadar mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve öneriler alınacaktır.

Ek 1- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği'nde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No: 3)

Ek 2- Peşin Fiyatlandırma Anlaşması başvuru örneği​

Ek 3- Açıklayıcı bilgi notu​

Saygılarımızla,