2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci Maddesinin (K) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Açıklamalar

Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2016Özet: 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

Açıklamalar

(2017/1) 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları hakıındaki Tebliğ'de aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir;

01/01/2017 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır:

2872 sayılı Kanun'un 5491 sayılı Kanun ile değişik 20'nci maddesininKanun'daki ceza miktarı1/1/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak ceza
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları

20.000 TL

100.000 TL

42.479 TL

212.419 TL​


Ek- 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci Maddesinin (K) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)​

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. ​

Saygılarımızla,