2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca 2018 Yılında Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2017Özet: 28 Aralık 2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinde, Kanun'a aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

Açıklamalar

11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) uyarınca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, (2018/1) 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezaları 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. MaddesininKanun'daki ceza miktarı1/1/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında uygulanacak ceza
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları

20.000 TL

100.000 TL

48.625 TL

243.156 TL


Ek- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1)​

Saygılarımızla,