27 Temmuz 2023 tarih ve 32261 sayılı Resmi Gazete’de 7405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 27 Temmuz 202327.07.2023 tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan 7405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Halinin Devam Ettiği İl Ve İlçelerde Yapılandırmadan Kaynaklanan Taksit Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.

27 Temmuz 2023 tarih ve 32261 sayılı Resmi Gazete’de 7405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı ile mücbir sebep kapsamında olan yerlerde “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”’da yer alan taksit ödeme sürelerinin;

-       İlk taksiti mücbir sebep halinin sona ereceği tarih olan 31 Kasım 2023 tarihinden sonraki aya,

-       Sonraki taksitler ise bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde olacak şekilde

uzatılmasına karar verilmiştir.

7405 sayılı Karar kapsamında, 7256 ve 7326 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken yapılandırma taksitlerinin süresi de mücbir sebep halinin sona ereceği 31 Kasım 2023 tarihini izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatılmıştır.

İlgili Karar, yayımı tarihi olan 27 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara bültenimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla.