252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Yeniden Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 24 Ocak 2022Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Sitesinde yayımlanan duyuru ile 2022 yılı için 252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler yeniden belirlenmiştir.

Bilindiği üzere 315 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliği ile Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade taleplerinin istenilen belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilmesine ilişkin sınır 10.000 TL’den 50.000 TL’ye çıkarılmıştı.

Yine aynı Tebliğ ile tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade talebinin mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca vergi inceleme raporu olmaksızın iadesine ilişkin sınır 100.000 TL’den 500.000 TL’ye yükseltilmişti.

İlgili tutarlar 2022 yılı için yeniden belirlenmiş olup tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 68.000 TL,

Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı ise 681.000 TL olarak belirlenmiştir.

252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022