2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5613 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 27 Mayıs 202227.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5613 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yapılan değişiklikler bültenimizde açıklanmıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmuştur.

Buna göre, ilgili Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 1 inci maddesinde yer alan ‘”31/5/2022″ ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiştir.