2024 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 20242024 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları

2024 yılında uygulanacak damga vergisi oran ve tutarları 30.12.2023 tarihli ve 32415 (2. mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 68 seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir.

Damga Vergisi Kanunu’nun 14.maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren 17.006.516,30 TL olmuştur.

Söz konusu damga vergisi oran ve tutarları, bülten ekinde yer alan Tebliğ’de yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.