2024 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 20242024 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından “Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ” 02 Ocak 2024 Tarihli 32417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 48,00, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.310,00 Türk lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.