2023/I Dönemi Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Sürelerini Uzatan GİB Sirküleri yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 15 Mayıs 20232023/I Dönemi Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Sürelerini Uzatan GİB Sirküleri yayımlandı.


Özet: 155 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2023/I Dönemi Geçici Vergi Beyan ve ödeme süreleri uzatılmıştır.


213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak 17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 I. Geçici  Vergi  Dönemine  (Ocak-Şubat-Mart)  ait  Gelir  ve  Kurum  Geçici  Vergi  Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2023 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.


Saygılarımızla.