2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 28 Kasım 20232023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Belirlendi

25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 554 seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine bültenimiz ekinde yer verilmektedir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.