2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 13 Ekim 20232023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır

64 No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmıştır.

Buna göre, 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirkülere bültenimiz ekinde yer verilmektedir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.