2023 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranını Belirleyen 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21/12/2022 tarih ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 22 Aralık 20222023 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranını Belirleyen 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21/12/2022 tarih ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 01.01/2023 tarihinden itibaren, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için 2023 yılı MTV tutarlarına uygulanmak üzere %61,5 olarak belirlenmiştir.