2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 18,95 Olarak Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 18 Temmuz 20232023 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 18,95 Olarak Belirlendi

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 17/07/2023 tarihli ve 63 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2023 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını % 18,95 (yüzde onsekiz virgül doksanbeş) olarak tespit etmiştir.

Söz konusu sirkülere bültenimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,