2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 03 Ekim 2022Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 30.09.2022 tarihli 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/61 ile 2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 92,93 (yüzde doksaniki virgül doksanüç) olarak tespit edilmiştir.