2022 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı 24/11/2022 tarih ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 542 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklandı.

Yayınlanma Tarihi: 24 Kasım 20222022 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı 24/11/2022 tarih ve  32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 542 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklandı.

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.