2022 Yılı Gelir Vergisinden İstisna Gündelik Tutarları Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 12 Ocak 2022



11 Ocak 2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5090 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarları ile Yurtdışı Gündelik Tutarları Belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Kanun’unun 24/2 nci maddesinde, Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşması halinde gelir vergisine tabi tutulacaktır.

7344 sayılı 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanununa Ekli H Cetveli ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri uyarınca verilecek gündelik tutarları belirlenmektedir. İlgili cetvelin I/A-b bölümü uyarınca en yüksek Devlet memuru olan Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanına 2022 yılında verilecek gündelik tutarı yurtiçi seyahatler için 92 TL olarak belirlenmiştir. 

Bu doğrultuda özel sektör şirketlerinin personeline yurtiçi seyahatler nedeniyle 92 TL’ye kadar yapacağı gündelik ödemeleri gelir vergisinden istisna olacaktır. Bu tutarın üzerinde ödeme yapılması halinde aşan kısım için GVK 24/2 maddesi gereğince gelir vergisi hesaplanmalıdır.

11 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurtdışı gündelik tutarları da belirlenmiştir. Buna göre 2022 yılı gelir vergisinden istisna yurtdışı gündelik tutarlarına aşağıda yer alan tablo üzerinden ulaşabilirsiniz.

ÜLKELER

PARA BİRİMLERİ

GÜNDELİK TUTARI

A.B.D.

A.B.D, Doları

182

Almanya

Euro

164

Avustralya

Avustralya Doları

283

Avusturya

Euro

166

Belçika

Euro

161

Danimarka

Danimarka Kronu

1.238

Finlandiya

Euro

148

Fransa

Euro

160

Hollanda

Euro

156

İngiltere

İngiliz Sterlini

115

İrlanda

Euro

155

İspanya

Euro

158

İsveç

İsveç Kronu

1.359

İsviçre

İsviçre Frangı

283

İtalya

Euro

152

Japonya

Japon Yeni

31.405

Kanada

Kanada Doları

244

Kuveyt

Kuveyt Dinarı

50

Lüksemburg

Euro

161

Norveç

Norveç Kronu

1.193

Portekiz

Euro

155

Suudi Arabistan

Suudi A, Riyali

617

Yunanistan

Euro

158

Kosova

Euro

123

Diğer AB Ülkeleri

Euro

127

Diğer Ülkeler

A.B.D. Doları

157

 

İlgili Karara aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220111-4.pdf