2021 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Olarak Dikkate Alınacak Tutarlar ve Vergi Tarifesi Açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2020Özet: 29 Aralık 2020 tarih ve 31349 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:52) ile, 2021 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ve vergi tarifesi açıklanmıştır.

Açıklamalar

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri ve vergi tarifesinin matrah dilimleri, önceki yılda uygulanan tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle tespit edilmektedir.

2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile ilan edilmiştir.

Bu çerçevede, veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları 2021 yılı için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

·         Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde   669.479 TL),

·         İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

·         Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL.

Ayrıca, 01/01/2021 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

Matrah

Vergi Oranı (%)

Veraset Yoluyla 

İntikallerde

İvazsız 

İntikallerde

İlk - 380.000 TL için

1

10

Sonra gelen - 900.000 TL için

3

15

Sonra gelen - 1.900.000 TL için

5

20

Sonra gelen - 3.600.000 TL için

7

25

Matrahın - 6.780.000 TL'yi aşan bölümü için

10

30

 
Saygılarımızla,