2021 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Yeniden Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2020Özet:  29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:53) ile, 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.

 

Açıklamalar

 

01.01.2021 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesindeki (I) sayılı tarife, 6. maddesinde yer alan  (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8. maddesindeki (I/A) sayılı tarife aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler, 01.01.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

 


 

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, 01.01.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
 

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) 01.01.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

 

 

 

 

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 197 sayılı Kanun’un geçici 8. maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarife 01.01.2021’den itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

 

 Saygılarımızla, ​