2021 Yılında Uygulanacak Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınması Gereken Özel İletişim Vergisi Tutarı Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2020Özet: 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:19) ile, 2021 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak ÖİV tutarı belirlenmiştir.

 

Açıklamalar

 

Gider Vergileri Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç)  Özel İletişim Vergisi alınmaktadır. İlgili vergi tutarı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile yeniden değerleme oranı 2020 yılı için %9,11 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu Özel İletişim Vergisi tutarı 2021 yılı için 86,00 TL olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla,