2021 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları ile Damga Vergisi Oranları Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2020Özet:  29 Aralık 2019 tarihli  Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 65 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılında her bir kağıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı ve Kanun'a ekli (1) Sayılı Tablo'da yer alan kağıtlardan alınacak damga vergisi tutarları açıklanmıştır.

 

Açıklamalar

Damga Vergisi Kanunu'nun mükerrer 30. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 64 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2021 yılı için 3.534.679,90 TL olarak açıklanmıştır.

Saygılarımızla,