2021 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2020Özet:  2021 yılında uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarları (maktu harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 9,11) kullanılmak suretiyle 86 ve 87 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.

 

Açıklamalar

 

29.12.2020 tarih ve Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 86 ve 87 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ile Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan ve 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak yeniden tespit ve ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,