2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisi Değerlerinin Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2020Özet: 29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 2021 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2021 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

 

Açıklamalar

 

Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca “vergi değeri”, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin VUK hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacaktır.

 

29.12.2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 2021 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2021 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

 

2020 ve önceki yıllarda mükellef olanların bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 oranında artırılması suretiyle bulunacaktır.

 

2021 yılı itibariyle mükellef olacaklar için emlak vergisi değerlerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen ve 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 2018 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2020 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır.

 

2021 yılında uygulanacak olan Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri, 2020 yılına ait tutarın 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 oranında arttırılması suretiyle 5.227.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

 

Ayrıca Emlak Vergisi Kanunu’nun 44’üncü maddesinde yer alan Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazların vergilendirilmesine esas vergi dilimleri 2021 yılı için aşağıdaki şekilde arttırılmıştır.

 

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

 

5.227.000 TL’yi aşan kısmı için                                                                               (Binde 3)

 

10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için

 

7.842 TL, fazlası için                                                                                                (Binde 6)

 

10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL,

 

fazlası için                                                                                                               (Binde 10)

 

 

 

Saygılarımızla,