2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 36,20 Olarak Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 29 Kasım 202127.11.2021 tarihinde yayımlanan 533 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aynı Kanunun mükerrer 298’inci maddesinin B fıkrasına göre hesaplanan “yeniden değerleme oranı”, 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak belirlenmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.