2020 Yılında Veraset ve İntikal Vergisinden İstisna Olarak Dikkate Alınacak Tutarlar ve Vergi Tarifesi Açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2019Özet: 27 Aralık 2019 tarih ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:51) ile, 2020 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ve vergi tarifesi açıklanmıştır.

Açıklamalar

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri ve vergi tarifesinin matrah dilimleri,  önceki yılda uygulanan tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle tespit edilmektedir.

2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiştir.

Bu çerçevede, veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları 2020 yılı için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde  613.582 TL),

  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL,

  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL.

Ayrıca, 01/01/2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

MatrahVergi Oranı (%)

Veraset Yoluyla 

İntikallerde

İvazsız 

İntikallerde

İlk - 350.000 TL için110
Sonra gelen 850.000 TL için315
Sonra gelen 1.800.000 TL için520
Sonra gelen 3.300.000 TL için725
Matrahın 6.300.000 TL'yi aşan bölümü için1030

 

Ek- Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:​ 51)​

Saygılarımızla