2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Yeniden Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2019Özet:  22/12/2019 tarihli ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi için uygulanacak yeniden değerleme oranı %12 olarak belirlenmiştir. 27.12.2019 tarih ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:52) ile, 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.

Açıklamalar

01.01.2020 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesindeki (I) sayılı tarife, 6. maddesinde yer alan  (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8. maddesindeki (I/A) sayılı tarife aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler, 01.01.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 1.png

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, 01.01.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. 

2.png 

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) 01.01.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. 

3.png

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi​

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, 197 sayılı Kanun'un geçici 8. maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarife 01.01.2020'den itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. 

4.png 

Ek-  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52)

Saygılarımızla,