2020 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2019Özet:  27.12.2019 tarih ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 84 ve 85 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ile, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak maktu harçlar tespit ve ilan edilmiştir.

Açıklamalar

27.12.2019 tarih ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 84 ve 85 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ile, Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı kadar artırılmak suretiyle yeniden belirlenmiştir. Artırılan tutarlar ilgili tebliğ ve eklerinde tarifede gösterilmiştir. 

Ek 1- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)

Ek 2- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 85)​

Saygılarımızla,